នៅ​តែ​មិន​ដើរ​ទៀត

May 23, 2006

យីស wordpress នេះ ! ចំ​ជា​អស្ចារ្យ​មែន​តែ​ម្ដង ។ អា​ឯង សរសេរ TABLE STYLE=”margin:0;padding:0;border:none;” ហើយ​ហ្នឹង ចេះ​មក​លុប​ឲ្យ​នៅសល់​តែ TABLE ទទេ ។ មើល​ទៅ​បែប​មិន​អាច​ប្រើ TABLE បាន​ទេ វណ្ណា, Singachea, Lucky boy អើយ ។

ដួងច័ន្ទយប់មុនពេញបូណ៌មី វាយោរាត្រីរលឹកស្នេហ៍
ឥឡូវយប់នេះច័ន្ទប្រួលប្រែ រនោចខូចខែ…ព្យុះចិន្តា ។

មើល​ទៅ ប្រហែល​ជា​អាច​សង្ឃឹម​លើ PRE ។ ល្បង wordpress ហ្នឹង ប្រហែល​ជា​ចង់​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បាយ បាយ​គាត់​ហើយ​មើល​ទៅ ។ ស្អី​ក៏​មិន​អនុញ្ញាត ស្អី​ក៏​កែ​មិន​បាន ស្អី​ក៏​បន្ថែម​មិន​បាន ។

Advertisements

4 Responses to “នៅ​តែ​មិន​ដើរ​ទៀត”

 1. Singachea Says:

  Why doesn’t it work?

  ដួងច័ន្ទយប់មុនពេញបូណ៌ម
  វាយោរាត្រីរលឹកស្នេហ

  ឥឡូវយប់នេះច័ន្ទប្រួលប្រែ
  រនោចខូចខែ…ព្យុះចិន្តា ។

 2. Singachea Says:

  Sorry for the above mistake; I don’t know what’s wrong happening here, but it really works in my blog.

 3. vutha Says:

  ដូងច័ន្ទឃ្លាតឆ្ងាយដោយព្យុះនិន្តា
  បំភ្លេចចោលអស់រឿងស្នេហា

  ធ្វើឲ្យប្រុសនេះណាសែនរងារ
  ព្រោះពុំងារឃ្លាតឆ្ងាយពីបង៕

 4. khmeramatak Says:

  ហេហេ… ប្រហែល​ជា​មាន​តែ​មធ្យោបាយ​ហ្នឹង​ទេ ស្រួល​ជាង​គេ ។


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: