ស្តេវិន ជេរ៉ាត, វេន រូនី កីឡាករ​លេង​ល្អ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៦ របស់ភីអេហ្វអេ

April 25, 2006

steven_gerrard
wayne_rooney

ប្រធានក្រុមហង្សក្រហម​លីវើភូល អាយុ ២៥ ឆ្នាំ ស្តេវិន ជេរ៉ាត បាន​ជាប់​ជា​កីឡាករ​លេង​ល្អ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០០៦ របស់​សមាគមន៍​កីឡាករ​អាជីព (Professional Footballers’ Association) ខណៈ​ដែល​កីឡាករ​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​អាយុ ២០ ឆ្នាំ​របស់​ក្លឹប​បីសាចក្រហម​មេនញូ វេន រូនី ជាប់​ជា​កីឡាករ​វ័យក្មេង​លេង​ល្អ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ផង​ដែរ ។ គួរ​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា កីឡាករ​ទាំងពីរ​រូប​នេះ បាន​កក់​កៅអី​ជម្រើស​ជាតិ​អង់គ្លេស​រួច​ហើយ ដើម្បី​ទៅ​លេង​ពានរង្វាន់​ពិភពលោក​នៅ​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ខែ​ក្រោយ​នេះ ។

ប្រវត្តិ​ជ័យលាភី​កីឡាករ​លេង​ល្អ​របស់​ភីអេហ្វអេ ៖

 • ១៩៩៦ ៖ លេស ហ្វើឌីណាន់ (ញូខាស្សល)
 • ១៩៩៧ ៖ អាឡាំង សៀរ័រ (ញូខាស្សល)
 • ១៩៩៨ ៖ ដេនីស បេកខាំ (អាសេណល)
 • ១៩៩៩ ៖ ដេវីដ ជីណូឡា (ថត់ថន់ហេម)
 • ២០០០ ៖ រ៉យ ឃីន (មេនញូ)
 • ២០០១ ៖ ធេឌី សេរីងហេម (មេនញូ)
 • ២០០២ ៖ រូដ វ៉ាន់នីស្តេលរ៉យ (មេនញូ)
 • ២០០៣ ៖ ធៀរី ហង់​រី (អាសេណល)
 • ២០០៤ ៖ ធៀរី ហង់​រី (អាសេណល)
 • ២០០៥ ៖ ចន ធេរី (ឆេលស៊ី)

ប្រវត្តិ​ជ័យលាភី​កីឡាករ​វ័យក្មេង​លេង​ល្អ​របស់​ភីអេហ្វអេ ៖

 • ១៩៩៦ ៖ រូប៊ី ហ្វាវល័រ (លីវើភូល)
 • ១៩៩៧ ៖ ដេវីដ បេកខេម (មេនញូ)
 • ១៩៩៨ ៖ ម៉ៃឃើល អូវិន (លីវើភូល)
 • ១៩៩៩ ៖ នីកូឡាស់ អានែលកា (អាសេណល)
 • ២០០០ ៖ ហារី ឃ្យួល (លីដ)
 • ២០០១ ៖ ស្តេវិន ជេរ៉ាត (លីវើភូល)
 • ២០០២ ៖ ក្រេក បេឡាមី (ញូខាស្សល)
 • ២០០៣ ៖ ជើមេន ជីណាស (ញូខាស្សល)
 • ២០០៤ ៖ ស្កុត ប៉ាកគឺរ (ឆេលស៊ី)
 • ២០០៥ ៖ វេន រ៉ូនី (មេនញូ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: