សឺដេស ២០០៧ មាន​លក់​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ហើយ…

April 1, 2006

សឺដេស ២០០៧
ទើប​តែ​ឃើញ​គេ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ក្នុង​សារព័ត៌មាន​ថា Mercedes ២០០៧ មាន​លក់​ហើយ​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ ។ តម្លៃ​ប្រហែល​ជា​ជាង ១០ម៉ឺនដុល្លារ ។ គ្រាន់​តែ​ឃើញ​ភ្លាម លេប​ទឹកមាត់​ក្អឺក​តែ​ម្ដង គិត​ថា​នឹង​ទៅ​លក់​ជ្រូក គោ មាន់ ទា និង ដីស្រែ​ទាំង​ប៉ុន្មាន​នៅ​ស្រុក ដើម្បី​ទិញ​ជិះ​មួយ​គ្រឿង តែ​ដឹង​អី​ពេល​មើល​ក្នុង​អត្ថបទ​ពាណិជ្ជកម្ម ពុទ្ធោ !!! គេ​លក់​ឲ្យ​តែ​ឯកឧត្ដម លោក​ជំទាវ​ប៉ុណ្ណោះ ។ រាស្ត្រ​សាមញ្ញ​គេ​ឥត​លក់​ឲ្យ​ឡើយ ។
ហ៊ឺ… យ៉ាប់​មែន​ទែន អា​មាន​លុយ​ហើយ​ហ្នឹង នៅ​ទិញ​មិន​បាន​ទៀត !

Advertisements

3 Responses to “សឺដេស ២០០៧ មាន​លក់​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ហើយ…”

  1. Wanna Says:

    ខ្ញុំ​គិត​ថា​រក​ទិញ​មួយ តែ​មិន​ដឹង​ពេល​ណា​បាន​មានលុយ!!!??

  2. soben Says:

    វណ្ណា​ឯង​ហ្នឹង ឯកឧត្ដម​ឬ​អី ? 🙂

  3. Wanna Says:

    ប្រហែល​ដែរ ថ្ងៃ​ណាមួយ​សង្ឃឹម​ថា​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​អញ្ចឹង​ទៅចុះ 😉


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: