ទៅ​នៅ​លើ​ជញ្ជាំង​ធ្វើ​មិន​ដឹង

March 29, 2006

ស្លឹករឹត
មេខលា

ប្រហែល​ជា​ឆ្ងល់​ហើយ​ថា អា​ហ្នឹង​ស្អី​គេ ? អា​ពួក​ហ្នឹង​សុទ្ធ​តែ​ជា​កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ​ភាសាខ្មែរ​ទាំងអស់ ។ ស្លឹករឹត គឺ​ជា​កម្មវិធី​ដែល​ប្រើ​សម្រាប់​វាយ​អត្ថបទ ។ ឈ្មោះ​ដើម​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​របស់​វា​គឺ OpenOffice Writer ។ មេខលា វិញ​គឺ​ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​បើក​អ៊ីនធឺណិត ។ គេ​បកប្រែ​វា​ពី Mozilla Firefox ។

Advertisements

2 Responses to “ទៅ​នៅ​លើ​ជញ្ជាំង​ធ្វើ​មិន​ដឹង”


  1. ខ្ញុំ​ចាប់​អារម្មណ៍​នឹង​ «ស្លឹករឹត» ជាង​គេ។ ចំណែក​ «មេខលា» វិញ រូប​ទេពអប្សរ​ហាក់​បី​ដូច​ជា​ពុំ​សូវ​ស្អាត!!!??

  2. soben Says:

    តាម​ពិត​ខ្ញុំ​ក៏​យល់​អញ្ចឹង​ដែរ ។ អញ្ចេះ​តែ​ម្ដង​ទៅ វណ្ណា​សាក​ស្នើ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​បណ្ដាញ​ខ្មែរអូអេស​ទៅ ។ បើ​មាន​គេ​ស្នើ​ច្រើន ខ្មែរអូអេស​អាច​នឹង​ធ្វើ​ថ្មី ។


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: