ដំឡើង​រួច​ហើយ

March 25, 2006

ទើប​តែ​បាន​ដំឡើង​ស៊ូស៊ីលីនុច ១០.១ បេតា៨ រួច ហើយ​ក៏​ឆ្លៀត​បង្កើត​រូបភាព​ខ្លះ ៖

 • ផ្ទាំង​ជ្រើស​ភាសា…ខ្មែរ​សង្ហារ​ម្លេះ !
 • បន្ទាប់​ពី​ជ្រើស​ភាសា​រួច ។ ចន្លោះ​មិន​ឃើញ​នៅ​បង្ហាញ​ជ្រុងៗ​នៅ​ឡើយ (ទោះ​កំពុង​ប្រើ​ពុម្ពអក្សរ Khmer OS System ក៏​ដោយ) ។ កំហុស​នេះ​នឹង​បំបាត់​នៅ​ក្នុង​កំណែ ១០.២…
  ជ្រើស​ខ្មែរ​រួច
 • ឡូយ​ដែរ​តើ ជ្រើស​ភ្នំពេញ​ស្វ័យប្រវត្តិ​តែ​ម្ដង…
  ជ្រើស​ភ្នំពេញ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ
 • បន្ទាប់​ពី​ចាប់ផ្ដើម​កុំព្យូទ័រ​ឡើង​វិញ (បញ្ចប់​ស៊ីឌី​ទី១) កម្មវិធី​ដំឡើង​មិន​ជ្រើស​ពុម្ពអក្សរ Khmer OS System ឡើយ…(យើង​នឹង​រាយការណ៍​កំហុស​នេះ​ទៅ​ស៊ូស៊ី)ចប់​ស៊ីឌី​ទី១
 • បញ្ចប់​ស៊ីឌី​ទី៤ ហើយ​បន្ទាប់​ពី​ចំណាយ​ពេល​អស់​ជាង​មួយ​ម៉ោង…ហើយ​ក៏​រួចរាល់​ហើយ​ដែរ ។ មើល​លោក​ខ្មែរ​ដល់​ណា​ហើយ !រួចរាល់
  អ្វី​ដែល​យើង​ទទួល​បាន​ក្រោយ​ពេល​ដំឡើង​គឺ ៖
  – KDE ជា​ភាសាខ្មែរ
  – ពុម្ពអក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ​ដំឡើង​រួច​ស្រេច (តែ​មិន​ទាន់​ជ្រើស Khmer OS System ជា​លំនាំដើម)
  – ក្ដារចុច​យូនីកូដ​ខ្មែរ​ដំឡើង​រួច​ស្រេច (តែ​មិន​ទាន់​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រើ​បាន)
 • ប្ដូរ​ពុម្ពអក្សរ​ទៅ​ជា Khmer OS System នៅ​ក្នុង​ការ​កំណត់​ផ្ទាល់​ខ្លួន…ពុម្ពអក្សរ
 • ធ្វើ​ឲ្យ​ប្លង់​ក្ដារចុច​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ប្រើ​បាន…ក្ដារចុច
 • សម្រាប់​បញ្ហា​ពុម្ពអក្សរ និង ប្លង់ក្ដារចុច យើង​នឹង​ព្យាយាម​ដោះស្រាយ​បន្ត​ទៀត ។
  ស៊ូស៊ី ១០.១ នឹង​ចេញផ្សាយ​នៅ​ចុង​ខែ​នេះ ហើយ​ស៊ូស៊ី ១០.១ ផ្លូវការ​នឹង​ចេញផ្សាយ​នៅ​មុន​ថ្ងៃ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ ។ សង្ឃឹម​ថា​អា​ពួក​ម៉ាក​ខ្ញុំ​នៅ​ស្រុក​នឹង​ពេញចិត្ត​មិន​ខាន ព្រោះ​សន្យា​ថា​យក​ឲ្យ​វា​ពេល​ទៅ​លេង​ចូល​ឆ្នាំ ។
Advertisements

3 Responses to “ដំឡើង​រួច​ហើយ”

 1. Frozens Says:

  i want u look at http://www.khmeros.info/drupal/?q=en/node/567 .
  can u do me a favour?

 2. soben Says:

  កុំ​ទៅ​ព្រួយ​អី ! គេ​កំពុង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​ហើយ ។


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: